Qui som


En primer lloc rep la nostra cordial benvinguda, a aquest el teu sindicat.

El STM-IV, va néixer en Ford España l'any 1997 sota les sigles de PUT-*PV (Plataforma Unitària de Treballadors i Treballadores del País València). El motiu no va ser altre que la necessitat de crear una organització sindical alternativa a la complaent, burocratitzada i oficialista de les dues grans organitzacions estatals. La immensa majoria de les persones fundadores del STM-IV, són sindicalistes amb moltíssims anys de militància i lliurament, al moviment obrer. La falta de democràcia interna de les dues organitzacions majoritàries i la seva política sindical complaent amb el poder i dedicada a signar reformes laborals o de pensions, que només han suposat retallades en els drets dels treballadors i treballadores, ens va abocar a aquesta difícil aventura, que va ser la de començar de zero creant un nou sindicat. A pesar que hi ha gent molt vàlida en la base en aquestes organitzacions, la classe treballadora veu com la Direcció d'aquests sindicats, es preocupa bàsicament pels seus alliberats (delegats pagats per l'administració o empreses i que treballen per al sindicat), per signar acords i que a canvi el govern li de diners, per guanyar eleccions sindicals encara que suposi que el delegat que ha de defensar als treballadors sigui un familiar o amic del cap, etc. A aquest joc no podíem continuar jugant i per això vam dir basta.

Qui som?

Després d'anys de treball i havent crescut per diferents comarques del País Valencià (PV), prenem contacte amb altres organitzacions de diferents sectors, amb un model sindical similar al nostre, i al maig del 2002, al costat del STEPV (majoritari en educació i amb implantació en altres sectors –sanitat, GV, etc.-) i el STA (també amb una presència molt important en l'administració local), formem la Intersindical Valenciana i passem a ser la tercera força sindical en l'àmbit del PV.

Avui dia, continuem sent majoritaris en educació pública (50% de vots, en últimes eleccions), hem crescut en tots els sectors i tenim presència en totes les comarques del PV. A més, noves organitzacions s'han sumat a la Intersindical Valenciana, com ara STICS (indústria, comerç i serveis), SF (sindicat ferroviari), STSPV (Sanitat), CAT-*PV, o el STAS (administració i serveis). Hem de ressenyar també el moment en què es va unir al STM, el Grup de Treballadors de L'Horta Nord (GTHN). Aquests companys i companyes compten amb una llarga trajectòria de lliurament i lluita sindical i amb ells i elles estem presents en Kamax i altres empreses de la comarca. També hem de ressenyar la recent creació de la Intersindical Jove, que serà el punt de trobada, reunió i decisió de la joventut de la nostra organització.

Per a acomiadar-nos, et recordem que com a persona afiliada, entre altres drets, tens una assegurança per mort o invalidesa total o absoluta (per accident) i a l'atenció jurídic-laboral totalment gratuïta (superats els sis mesos d'antiguitat), la no laboral, la primera visita és gratuïta i un descompte important si contínua el cas.

Sense més, rep una cordial salutació de classe.

En primer lugar recibe nuestra cordial bienvenida, a este tu sindicato.

El STM-IV, nació en Ford España en el año 1997 bajo las siglas de PUT-PV (Plataforma Unitaria de Treballadors i Treballadores del País Valencia). El motivo no fue otro que la necesidad de crear una organización sindical alternativa a la complaciente, burocratizada y oficialista de las dos grandes organizaciones estatales. La inmensa mayoría de las personas fundadoras del STM-IV, son sindicalistas con muchísimos años de militancia y entrega, al movimiento obrero. La falta de democracia interna de las dos organizaciones mayoritarias y su política sindical complaciente con el poder y dedicada a firmar reformas laborales o de pensiones, que solo han supuesto recortes en los derechos de los trabajadores y trabajadoras, nos abocó a esta difícil aventura, que fue la de empezar de cero creando un nuevo sindicato. A pesar de que hay gente muy válida en la base en esas organizaciones, la clase trabajadora ve como la Dirección de esos sindicatos, se preocupa básicamente por sus liberados (delegados pagados por la administración o empresas y que trabajan para el sindicato), por firmar acuerdos y que a cambio el gobierno le de dinero, por ganar elecciones sindicales aunque suponga que el delegado que ha de defender a los trabajadores sea un familiar o amigo del jefe, etc. A ese juego no podíamos seguir jugando y por ello dijimos basta.

¿Quiénes somos?

Tras años de trabajo y habiendo crecido por diferentes comarcas del País Valenciano (PV), tomamos contacto con otras organizaciones de diferentes sectores, con un modelo sindical similar al nuestro, y en mayo del 2002, junto al STEPV (mayoritario en educación y con implantación en otros sectores –sanidad, GV, etc.-) y el STA (también con una presencia muy importante en la administración local), formamos la Intersindical Valenciana y pasamos a ser la tercera fuerza sindical en el ámbito del PV.

Hoy en día, seguimos siendo mayoritarios en educación pública (50% de votos, en últimas elecciones), hemos crecido en todos los sectores y tenemos presencia en todas las comarcas del PV. Además, nuevas organizaciones se han sumado a la Intersindical Valenciana, tales como STICS (industria, comercio y servicios), SF (sindicato ferroviario), STSPV (Sanidad), CAT-PV, o el STAS (administración y servicios). Tenemos que reseñar también el momento en que se unió al STM, el Grup de Treballadors de L’Horta Nord (GTHN). Estos compañeros y compañeras cuentan con una larga trayectoria de entrega y lucha sindical y con ellos y ellas estamos presentes en Kamax y otras empresas de la comarca. También tenemos que reseñar la reciente creación de la Intersindical Jove, que será el punto de encuentro, reunión y decisión de la juventud de nuestra organización.

Para despedirnos, te recordamos que como persona afiliada, entre otros derechos, tienes un seguro por muerte o invalidez total o absoluta (por accidente) y a la atención jurídico-laboral totalmente gratuita (superados los seis meses de antigüedad), la no laboral, la primera visita es gratuita y un descuento importante si continua el caso.

Sin más, recibe un cordial saludo de clase.