28/04/2016



"28 d’abril, Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball"



08/03/2016

"8 De març. Les lluites feministes motor del canvi"





"Manifestació a les 19:30 desde el Parterre."










doc/ford/boe_elecciones20d_2015.pdf
14/12/2015

Permisos retribuidos a los trabajadores que participen como electores, y a los que formen parte de las mesas electorales en las elecciones del 20 de diciembre.



Histórico
0"/>